خرید اینترنتی فایل{پرسشنامه سلامت روانی عمومی فرم 28 سوالی}

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : پرسشنامه سلامت روانی عمومی فرم 28 سوالیدانلود پرسشنامه سلامت عمومی ,آزمون پرسشنامه سلامت عمومی ,آزمون سلامت روانی عمومی ,پرسشنامه سلامت عمومی ,پرسشنامه GHQ ,پرسشنامه سلامت عمومی ,سلامت روانی عمومی ,پرسشنامه فرم 28 سؤالی ,سلامت روانی
پرسشنامه سلامت روانی عمومی فرم 28 سوالی|35024365|vwc

دانلود پرسشنامه با موضوع ، در قالب word و در7 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
پرسشنامه سلامت روانی عمومیپرسشنامه سلامت عمومیپرسشنامه سلامت روان گلدبرگروایی و پایاییپرسشنامه سلامت روان
قسمتی از متن :پرسش¬نامه سلامت¬ روانی عمومی فرم 28 سوالی پرسش¬نامه سلامت عمومی یک پرسش¬نامه غربال¬گری است که توسط آزمودنی تکمیل می¬شود و در مجموعه¬های بالینی با هدف تشخیص کسانی که دارای اختلال روانی هستند، مورد استفاده قرار می¬گیرد. در این پرسش¬نامه، دو طبقه اصلی از پدیده¬ها مورد توجه است. اول، ناتوانی فرد در نشان دادن کارآمدی مناسب از خود و دوم، بروز پدیده¬های جدید با ماهیت معلول کننده. این پرسش¬نامه اولین بار توسط گلدبرگ تنظیم شده و به طور وسیعی برای تشخیص اختلالات خفیف روانی در موقعیت¬های مختلف به کار برده شده است. پرسش¬نامه اصلی دارای 60 سئوال است، اما فرم¬های کوتاه شده 30 سئوالی، 28 سئوالی و 12 سئوالی آن نیز در پژوهش¬های مختلف استفاده شده است. پرسش¬نامه شامل چهار خرده مقیاس نشانه¬های جسمانی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی است. فرم¬های مختلف این پرسش¬نامه از روایی و پایایی بالایی برخوردار است و کارآیی فرم 28 سئوالی، تقریباً به همان میزان کارآیی فرم 60 سئوالی است. ده¬ها تحقیق ارایه شده توسط گلدبرگ و ویلیامز(1987) در انگلستان و سایر کشورها، مؤید این مطلب بوده¬اند. مطالعات انجام شده در ایران نیز حاکی از روایی بالای این ابزار است. بررسی انجام گرفته در خصوص شیوع اختلالات روانی در ایران که از پرسش¬نامه سلامت عمومی 28 سئوالی استفاده شده، نشان دهنده این است که میزان روایی و پایایی این آزمون با نقطه برش 6، بین 84% و 93% و با نقطه برش 23، بین 68% و 94% متغیر است (غفاری و قاسمی، 1390).


مطالب دیگر:
مبانی نظری تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایرانپروپوزال امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارسمبانی نظری امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارسامکان سنجی استقرار نظام مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامیامکان سنجی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهیامکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل پاولوسکیپروپوزال ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاهمبانی نظری ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاهپرسشنامه ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاهارائه مدل استقرار بودجه بندی عملیاتیامکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکیامکان سنجی پیاده سازی بودجه عملیاتی در شرکت نفتارزیابی اجرای بودجه بندی عملیاتی در شرکت‌های آب و فاضلاب ایران براساس مدل شهامکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در شهرداریامکان سنجی اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه ریزی عملیاتیامکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه در شهرداریامکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه تهرانبررسی مبانی فقهی قاعده نفی عسر و حرجبررسی فقهی و حقوقی قاعده عسر و حرجمبانی و ارکان قاعده عسر و حرج و مصادیق آن در ماده 1130 قانون مدنیطلاق بر مبنای عسر و حرج زنتنوع فرهنگی و نظریه های مربوط به آن و بررسی مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی و مشارکت اجتماعیجزوه کلاسی فیزیوپاتولوژی خونمجموعه تست های استانداردهای حسابداریپروپوزال و طرح تفصیلی سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در سازمان